Azərbaycan

Azərbaycan bayrağı


Paytaxt: Bakı (Baki, Baky)

Əhali: 10,047,718

Qisa Azərbaycan tarixi:

Azərbaycan adı Farsca “Odlar Yurdu?” İfadəsindən gəlir. Ölkənin tarixi XI əsrdən qalma türklərlə qədim Farsların birləşməsidir.

Bu gün Azərbaycan tarixi olaraq tanıdığımız ərazi eramızın 642-ci ilində ərəblər tərəfindən fəth edildi. İnsanlar o zaman İslamı qəbul etdilər. Növbəti bir neçə yüz il ərzində ərazi bir ərəb əyaləti idi və çiçəkləndi. Ərəb imperiyası süqut etdikdən sonra Monqollar işğal etdi. 13-15-ci əsrlər boyu bölgə əvvəlcə Moğol II-Xanlar, daha sonra bir müddət yerli rəhbərlik və daha sonra Fars hakimiyyəti altında idarə olundu.

Azərbaycanın həm Xəzər dənizindəki limanları, həm də Asiya, Yaxın Şərq və Avropa arasındakı ticarət yolları ilə strateji bir yeri var idi. Nəticədə Osmanlı, Rusiya və Fars İmperiyası da daxil olmaqla böyük imperatorluqlar tərəfindən mübarizə edildi. 1828-ci ildə ruslar və farslar Azərbaycanı parçaladılar.

II Dünya Müharibəsinə və 1917-ci ildə Rusiya İmperiyasının süqutuna qədər Azərbaycan Rusiya və Fars tərəfindən idarə olunurdu və neft ehtiyatlarına görə qiymətləndirilirdi. 1918-1920-ci illər arasında ölkənin müstəqil olduğu qısa bir müddət var idi, lakin Sovet İttifaqı 1920-ci ildə işğal etdi və Azərbaycan Sovet İttifaqının bir hissəsi oldu. Müstəqilliyini elan etdiyi 20 Avqust 1991-ci ilədək orada qalacaqdı.Azərbaycan xəritəsi

Azərbaycan coğrafiyası

Ümumi ölçüsü: 86,600 kvadrat km

Ölçü müqayisəsi: Maine-dən bir qədər kiçikdir

Coğrafi Koordinatlar: 40 30 N, 47 30 E

Dünya Bölgəsi və ya Qitə: Asiya

Ümumi ərazi: böyük, düz Kür-Araz Ovaligi (Kürə-Araks ovalığı) (çox hissəsi dəniz səviyyəsindən aşağıda) şimalında Böyük Qafqaz Dağları, qərbdə Qarabağ Yaylası (Qarabağ Yaylası); Bakı Xəzər dənizinə girən Abseron Yasaqlığı (Abşeron yarımadası) üzərindədir

Coğrafi aşağı nöqtə: Xəzər dənizi -28 m

Coğrafi yüksək nöqtə: Bazarduzu Dağı 4.485 m

İqlim: quru, yarı quraq çöl

Əsas şəhərlər: BAKI (paytaxt) 1.95 milyon (2009), Gəncə 313.000 (2009), Sumqayıt

Azərbaycan xalqı

Dövlətin növü: respublika

Danışılan dillər: Azərbaycan (Azəri) 89%, Rus 3%, Erməni 2%, digər 6% (1995 təxmini)

Müstəqillik: 30 Avqust 1991 (Sovet İttifaqından)

Milli bayramı: Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulması, 28 may (1918)

Milliyyəti: Azərbaycan (lər), azər (lər)

Dinlər: Müsəlman% 93.4, Rus Pravoslavları% 2.5, Erməni Pravoslavları% 2.3, digərləri% 1.8 (1995 y.)

Milli rəmz: atəş alovları

İstiqlal Marşı və ya Mahnı: Azərbaycan Marsi (Azərbaycan martı)

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Böyük Sənaye: neft və təbii qaz, neft məhsulları, neft yatağı avadanlığı; polad, dəmir filizi; sement; kimyəvi və neft kimyası; tekstil

Kənd təsərrüfatı məhsulları: pambıq, taxıl, düyü, üzüm, meyvə, tərəvəz, çay, tütün; mal-qara, donuz, qoyun, keçi

Təbii Sərvətlər: neft, təbii qaz, dəmir filizi, əlvan metallar, alüminium

Əsas ixracat: neft və qaz 90%, maşın, pambıq, qida məhsulları

Əsas idxal: maşın və avadanlıqlar, neft məhsulları, qida məhsulları, metallar, kimyəvi maddələr

Valyuta: Azərbaycan manatı (AZM)

Milli ÜDM: 93,050,000,000 dollar
** Əhali (2012-ci il) və ÜDM (2011-ci il) mənbəyi CIA World Factbookdur.

Ana Səhifə