təmiz tapmacaların böyük siyahısı

Tapmacalar

Uşaqlar və uşaqlar üçün əyləncəli tapmacaların siyahısı:Cizgi filmi Riddle ZarafatS: Bir baş, bir ayaq və dörd ayaq nə var?
A: Yataq

S: Damla bağlı zarafatı eşitdinizmi?
A: Heç düşünməyin, başınızın üstündə!

S: Əlifbada neçə hərf var?
A: Əlifbada 11 hərf var

S: İki hərflə necə soyuq hecalaya bilərsən?


A: IC (buzlu)

S: Hansı dövlət ən çox su ilə əhatə olunur?
A: Hawaii (bu, sadəcə bir hiylə tapmacasıdır)

S: Davidin atasının üç oğlu var idi: Snap, Crackle və?
Davuda!

S: Bir yarışda olsaydınız və şəxsdən 2-ci yerdə keçsəydiniz, hansı yerdə olardınız?
A: 2-ci yer!

S: Ağırlıq mərkəzi nədir?
A: V hərfi!

S: Hansı İngilis dilində üç ardıcıl cüt hərf var?
A: Mühasib

S: Başı, quyruğu, qəhvəyi və ayaqları olmayan nədir?
A: Bir qəpik!

S: Tısbağa Texasa çəkmələrini bağlamağı öyrətmək üçün iki şokolad apardı. Bunda neçə T var?
A: BUNDA 2 T var!

S: Nə qalxır, amma heç düşmür?
A: Sizin yaşınız!

S: Ondan uzaqlaşdıqca nə böyüyür və böyüyür?
A: Bir deşik!

S: 28 günün neçə ayı var?
A: Hamısı!

S: İki hərflə çürümüş sehr yaza bilərsinizmi?
A: DK (çürümə)

S: Boş bir sırt çantasına neçə kitab qoya bilərsən?
Bir! Bundan sonra boş deyil.

S: Hansı ton ağır lələk və ya bir ton kərpic daha çoxdur?
A: Həm də, ikisi də bir ton ağırlığında!

S: Köynəyin içində deşik varmı?
A: Xeyr, onda necə geyinmisən?

S: P ilə başlayan və E ilə bitən və içərisində bir milyon hərf olan şey nədir?
A: Poçt şöbəsi!

S: Bir araba atdan nə vaxt gəlir?
A: Lüğətdə!

S: Çuxurlarla dolu olan, lakin hələ də suyu saxlaya bilən nədir?
A: bir süngər!

S: Dəyirmi bir üzü olan iki əli həmişə qaçan, amma yerində qalan nəyi var?
A: Bir saat!

S: İşdən əvvəl uğurlar hara gəlir?
A: Lüğətdə!

S: Bunu deyəndə nə pozulur?
A: Sükut!

S: Bir pintdə neçə noxud var?
A: 'Pint' də bir 'P' var.