Eksponentlər

Eksponentlər


Lazım olan bacarıqlar:
Vurma

Eksponentlərdən istifadə etmək, bir şeyi öz-özünə dəfələrlə artırmaq istədiyinizi söyləməyin qısa bir yoludur. Məsələn, aşağıdakıları etmək istədiyinizi söyləyək:

4 x 4 x 4

Bunu eksponentlərlə yazmaq olar və belə görünür:

43

Hər ikisi də 64 olan eyni şeyə bərabərdir, lakin göstərici yolu daha qısa və yazılması daha asandır. Bir şeyi çox dəfə artırmaq istədiyiniz zaman bu, əlverişlidir.Terminologiya

Yuxarıdakı nümunədə, 43, 4 'əsas' və '3' isə 'göstərici' adlanır. Tez-tez '3'ün gücünə 4' olaraq xarakterizə olunur. Beləliklə, eksponentə bəzən 'gücün gücü' deyilir.

Davam etməzdən əvvəl daha sadə bir misal nümunəsi göstərək:

iki4= 16

Bunu 2 x 2 x 2 x 2-yə vuraraq əldə etdik.

2x2 = 4
4x2 = 8
8x2 = 16

Xüsusi eksponentlər

Daha sonra öyrənə biləcəyimiz bəzi xüsusi göstəricilər var:

Kvadrat şəklindədir

Bir şeyin 2-nin göstəricisi olduqda, buna kvadrat deyirik. Ad bir kvadratın sahəsini tapmaqdan gəlir.

Cubed

Bir şeyin 3 göstəricisi olduqda, onu kub şəklində adlandırdıq. Bu ad bir kub sahəsi tapmaqdan gəlir.

Zərərli şeylər

Diqqət yetirilməli olan ilk çətin şey 0-nın bir göstəricisidir. HƏR vaxt 0-un bir göstəricisi olduqda, cavabı 1-dir. Məsələn:

40= 1

(4y-7 + x + 2z) kimi uzun dəli görünən bir tənlik belə0yenə də 1-ə bərabərdir.

Daha sərt şeylər

Deyək ki, var:

43x 4iki

Bu 4 ilə eynidir3 + 2və ya 45

Əsasların eyni olduğu halda, vurma zamanı göstəriciləri əlavə edə bilərik.

Nə haqqında:

(43)iki

Bu 4 ilə eynidir2 x 3və ya 46. Bir göstəricinin üstündə bir göstərici olduqda, üst səviyyələri çoxaldırıq.Daha çox Cəbr Mövzusu
Cəbr lüğəti
Eksponentlər
Xətti Tənliklər - Giriş
Xətti tənliklər - yamac formaları
Əməliyyat qaydası
Əmsallar
Əmsallar, kəsrlər və faizlər
Cəbr tənliklərinin toplanması və çıxılması ilə həll edilməsi
Cəbr tənliklərinin vurma və bölmə ilə həll edilməsi