Səth sahəsini necə tapmaq olar?

Səth sahəsi tapmaq


Lazım olan bacarıqlar:
Vurma
Əlavə
Çıxarma
Bölmə
Poliqonlar

Bu hissədə kvadratlar, düzbucaqlılar və üçbucaqlar kimi iki ölçülü cisimlərin səthini əhatə edəcəyik. Səth sahəsi, müəyyən bir sərhəd daxilindəki ümumi məruz qalmış sahədir. Sahəni kvadrat şəklində vahidlərlə yazırıq.

Budur bir nümunə bir kvadrat istifadə səth sahəsi :

Bu kvadrat hər tərəfdə 4 vahiddir. Səth sahəsi, kvadrata uyğun olan kvadrat vahidlərinin sayıdır. Şəkildə göstərildiyi kimi, bu kvadratın səth sahəsi 16 ümumi kvadrat vahididir.İlə düzbucaqlı və kvadrat da səth sahəsini əldə edə bilərik genişliyi (W) x uzunluğunu (L) vurmaqla. Gəlin cəhd edək və eyni cavabı alsaq görək:Sahə = W x L
Sahə = 4 x 4
Sahə = 16

Hey, eyni cavab!

Qeyd: vahidlər bu problem üçün ayaq olsaydı, cavab 16 fut kvadrat olardı. Yalnız 16 fut deyil. Səth sahəsi üçün cavabı verdiyimiz zaman düz bir xətt deyil, bir səth sahəsi olduğunu göstərmək üçün kvadrat şəklində istifadə etdik.

Bu futbol sahəsinin daha mürəkkəb nümunəsini götürək. Eyni nümunədən ətrafı necə ölçəcəyimizi göstərmək üçün istifadə etdik (baxın uşaqlar üçün perimetr). Bu futbol sahəsinin ətrafı bütün tərəflərin cəmidir 100 + 50 + 100 + 50 = 300 yard.

Bölmələr üçün meydançalardan istifadə olunan səth sahəsi nə qədərdir? Bu düzbucaqlı olduğundan düzbucaqlı formuldan istifadə edə bilərik:

Sahə = W x L
Sahə = 100 yard x 50 yard
Sahə = 5000 metr kvadrat

Bu çoxbucağın səthini tapın:

Bu əvvəlcə qarışıq görünür, ancaq bunu belə iki düzbucaqlıya bölərək asanlaşdırırıq:


İndi iki düzbucaqlının səthini əlavə edə bilərik:

Üst düzbucaqlı 2 x 5 = 10-dur.
Alt düzbucaqlı 2 x 4 = 8-dir
Ümumi səth sahəsi 10 + 8 = 18-dir.

Bunu da bu iki fərqli düzbucaqlıya bölə bilərdik. Bunu sınayın və eyni cavabı alacağınıza baxın.

4 x 4 = 16
2 x 1 = 2
16 + 2 = 18.

Bəli, eyni cavab!

Üçbucağın səthini şəkilləndirin

Üçbucağın səthini anlamaq üçün bazanı və hündürlüyü bilməliyik. Baza seçdiyimiz hər tərəfdir. Hündürlük, təmələ qarşı 90 dərəcə bucaq altındakı zəminin əks tərəfindəki məsafəsidir. Tamam, bu biraz hiyləgərdir, amma aşağıdakı şəkilə baxanda daha mənalı olur. Baza b, hündürlük h.

Baza və hündürlüyə sahib olduqdan sonra aşağıdakı düsturdan istifadə edə bilərik:

Üçbucağın sahəsi = ½ (b x h)

Misal:

Bu üçbucağın səthini tapın:

Sahə = ½ (b x h)
Sahə = ½ (20 x 10)
Sahə = ½ (200)
Sahə = 100

Düzbucaqlı üçbucaqda, əsas və hündürlük dik və ya bir-birinə 90 dərəcə olan iki tərəfdir.
Daha çox Həndəsə mövzusu

Dairə
Çoxbucaqlar
Dördbucaqlılar
Üçbucaqlar
Pifaqor teoremi
Ətraf
Yamac
Səth sahəsi
Bir qutunun və ya kubun həcmi
Bir kürənin həcmi və səth sahəsi
Silindrin həcmi və səthi
Bir Koninin Həcmi və Səthi
Açılar lüğəti
Rəqəmlər və Şekiller lüğəti