Fraksiyaların çoxaldılması və bölünməsi

Fraksiyaların çoxaldılması və bölünməsi

Fraksiyaların vurulması

İki hissəni çoxaltmaq üçün üç sadə addım tələb olunur:
  • Addım 1: Hər bir hissədən sayıcıları bir-birinə vurun (üstündəki rəqəmlər). Nəticə cavabın sayını göstərir.
  • Addım 2: Hər bir hissənin məxrəclərini bir-birinə vurun (altdakı rəqəmlər). Nəticə cavabın məxrəcidir.
  • Adım 3: Cavabı sadələşdirin və ya azaldın.
Kəsrləri vurma nümunələri:


Birinci nümunədə cavabın sayını almaq üçün 2 x 6 sayımlarını vurduğumuzu, 12-nin hissəsini də çoxaldıb cavabın məxrəcini əldə etdiyimizi, 35.

İkinci nümunədə eyni metodu istifadə edirik. Bu problemdə aldığımız cavab 2/12-dir, daha da 1/6-a endirilə bilər.

Fərqli Fraksiyaların Çarpılması

Yuxarıdakı nümunələr müvafiq kəsrləri çoxaltdı. Eyni proses uyğun olmayan kəsrləri və qarışıq ədədləri çoxaltmaq üçün istifadə olunur. Bu digər fraksiyalar növlərinə diqqət yetirməli olduğunuz bir neçə şey var.Düzgün olmayan kəsrlər - Düzgün olmayan kəsrlərlə (nisbətin məxrəcdən daha böyük olduğu yerdə) cavabı qarışıq ədədə çevirmək lazım ola bilər. Məsələn, aldığınız cavab 17/4 olarsa, müəlliminiz bunu qarışıq 4 number rəqəminə dəyişdirməyinizi istəyə bilər.

Qarışıq nömrələr - Qarışıq ədədlər 2 like kimi bütöv ədədi və kəsiri olan nömrələrdir. Qarışıq nömrələri vurarkən çoxalmadan əvvəl qarışıq ədədi düzgün olmayan bir hissəyə dəyişdirməlisiniz. Məsələn, rəqəm 2 1/3 olarsa, çoxalmadan əvvəl bunu 7/3 olaraq dəyişdirməlisiniz.

Doldurmağı bitirdikdən sonra cavabı yenidən qarışıq rəqəmə dəyişdirməlisiniz.

Misal:


Bu nümunədə 1 ¾ hissəsini 7/4 hissəsinə, 2 ½ hissəsini 5/2 hissəsinə dəyişdirməliyik. Həm də vurulmuş cavabı sonda qarışıq ədədə çevirməli olduq.

Bölmələri bölmək

Fraksiyaların bölünməsi, kəsrlərin vurulmasına çox oxşayır, hətta vurmadan da istifadə edirsən. Bir dəyişiklik budur ki, bölənin qarşılığını almalısan. Sonra sanki çoxalırmış kimi problemi davam etdirirsən.
  • Addım 1: Bölücünün qarşılığını götürün.
  • Addım 2: Sayıcıları çoxaltın.
  • Addım 3: məxrəcləri çoxaltın.
  • Addım 4: Cavabı sadələşdirin.
Qarşılığı götürmək: Qarşılığı almaq üçün kəsiri ters çevirin. Bu kəsrə bölünmüş 1 götürməklə eynidir. Məsələn, kəsir 2/3 olarsa, qarşılıqlı 3/2 olur.

Nümunələr: