Ətraf

Ətrafı tapmaq

Lazım olan bacarıqlar:
Vurma
Əlavə
Çıxarma
Çoxbucaqlar

Perimetr bir çoxbucağın xaricindəki ətraf uzunluğu və ya bir ərazini əhatə edən yoldur. Bu səth sahəsindən fərqlidir. Səth sahəsi çoxbucaqlı və ya boşluğun içərisində nə qədər səth olduğunu göstərir.

Bir futbol sahəsinə baxaraq səth sahəsi ilə perimetr arasındakı fərqi göstərək. Futbol meydançasının uzunluğu 100 metr, eni isə təxminən 50 metrdir. Sərhəddə qalsaydınız və bütün futbol meydançasını gəzsəniz, 300 metr gəzərdiniz (şəkilə baxın). Bu ətrafdır.

Nəmlənməməsi üçün bütün sahəni örtmək üçün bir tentə qoymaq məcburiyyətindəsinizsə, bu səth sahəsi olardı. Bunun necə olduğunu öyrənmək üçün buraya gedin səth sahəsini təyin edin .

Əvvəlki nümunədən bir düzbucaqlının perimetrinin necə qurulacağını öyrəndik. Etdiyimiz hər uzunluğu iki dəfə, hər eni iki dəfə əlavə etmək idi. L = uzunluq, W = en və P = perimetri deyiriksə, üçün aşağıdakı düsturu əldə edə bilərik düzbucaqlının perimetri :

P = L + L + W + W və ya
P = 2xL + 2xW

Bənzər bir düstur bir kvadrat üçün istifadə edilə bilər. Bir kvadratın bütün tərəfləri eyni olduğundan dörd tərəf üçün də L istifadə edə bilərik. Bu o deməkdir ki kvadratın ətrafı kimi:

P = L + L + L + L və ya
P = 4xL

Ümumiyyətlə, bir çoxbucaqlının perimetrini anlamaq üçün yalnız yanların uzunluğunu əlavə etməlisiniz. Yuxarıdakı iki düstur yalnız vuruşdan istifadə edə biləcəyiniz qısa yollardır, çünki bəzi tərəflərin eyni uzunluqda olduğunu bilirsiniz.

Nümunələr:

Aşağıdakı üçbucağın perimetrini təyin etmək üçün istifadə edirik:P = a + b + c
P = 3 + 4 + 5
P = 12

Aşağıdakı poliqon üçün perimetri təsvir edin:P = bütün tərəflərin cəmi
P = 3 + 7 + 5 + 4 + 6 + 4
P = 29

Dairələr xüsusi bir haldır. Biz bir dairə ətrafında perimetr ətraf. Bu xüsusi bir düstur:

Dairə = 2 & # 960r, burada & # 960 = 3.14 və r = dairənin radiusu

Daha çox şey üçün buraya gedin uşaqlar üçün dairənin həndəsi .

İstinad üçün fərqli formalar üçün bəzi perimetr formulları:

dairə = 2 & # 960r burada & # 960 = 3.14 və r = radius
üçbucaq = a + b + c a, b və c tərəflərdir
kvadrat = 4 x L L bir tərəfin uzunluğudur
düzbucaqlı = 2 x L + 2 x W L = uzunluq və W = en
ümumi çoxbucaqlı = L1 + L2 + L3 + ... + Ln L = uzunluq, n = tərəflərin sayıDaha çox Həndəsə mövzusu

Dairə
Çoxbucaqlar
Dördbucaqlılar
Üçbucaqlar
Pifaqor teoremi
Ətraf
Yamac
Səth sahəsi
Bir qutunun və ya kubun həcmi
Bir kürənin həcmi və səth sahəsi
Silindrin həcmi və səth sahəsi
Bir Koninin Həcmi və Səthi
Açılar lüğəti
Rəqəmlər və Şekiller lüğəti