Fizika Qüvvələri

Fizika Qüvvələri

Üçün buraya vurun Fizika Qüvvələri suallarına cavablar


1. S: Sürətlənməsinə səbəb ola biləcək bir obyektin itələməsi və ya çəkilməsinə nə deyilir?

A: kütlə

B: güc

C: sıxlıq


D: sürət

-------------------------------------


2. S: Güc üçün ölçü vahidi nədir?

A: Amp


B: Saniyə

C: Newton

D: Çox

-------------------------------------


3. S: Bir cismə təsir edən bütün qüvvələrin cəmi nə adlanır?

A: cazibə qüvvəsi

B: reaksiya gücü

C: sürətlənmə

D: xalis güc

-------------------------------------

4. S: Dartma döyüşündə bir komanda 100 N, digəri 80 N qüvvə ilə çəkəndə xalis qüvvə nədir?

A: 20 N

B: 80 N

C: 100 N

D: 180 N

-------------------------------------

5. S: Newtonun İlk Hərəkət Qanunu adlanır:

A: Sürtünmə Qanunu

B: Reaksiya Qanunu

C: Fəaliyyət Qanunu

D: ətalət qanunu

-------------------------------------

6. S: Newton-un ilk Hərəkət Qanunu, bir cism üzərində təsirli bir qüvvə olmadığı təqdirdə bunları söylədi:

A: istirahətdə qalın

B: sabit sürətlə hərəkət edin

C: sürətlənməyin

D: yuxarıdakıların hamısı

-------------------------------------

7. S: Newtonun İkinci Hərəkət Qanunu nəyi ifadə edir?

A: a = mF

B: F = m / a

C: F = ma

D: m = Fa

-------------------------------------

8. S: F = ma tənliyində m nəyi təmsil edir?

A: Kütlə

B: Metrlər

C: Zor

D: sürətlənmə

-------------------------------------

9. S: 2000 kq-lıq bir avtomobili 3.00 m / s2-də sürətləndirmək üçün nə qədər xalis qüvvə tələb olunur?

A: 2000 N

B: 4000 N

C: 6000 N

D: 8000 N

-------------------------------------

10. S: 100 g qutusuna 3 N xalis qüvvə tətbiq edirsinizsə, qutunun sürətlənməsi nə qədərdir?

A: 5 m / s2

B: 10 m / s2

C: 20 m / s2

D: 30 m / s2

-------------------------------------

11. S: Newtonun Üçüncü hərəkət qanununa uyğun olan nədir?

A: Hər bir hərəkət qüvvəsi üçün əks istiqamətdə daha kiçik bir reaksiya qüvvəsi var.

B: Hər bir hərəkət qüvvəsi üçün əks istiqamətdə bərabər reaksiya qüvvəsi var.

C: Həm 1, həm də 2

D: yuxarıdakıların heç biri

-------------------------------------

12. S: 10 m / s2 sürətlənmiş bir divara dəyəndə 200 q topa düşən xalis qüvvə nə qədərdir?

A: 1 N

B: 2 N

C: 3 N

D: 4 N

-------------------------------------

13. S: Kütlə və çəki eynidirmi?

A: Bəli

B: Xeyr

-------------------------------------

14. S: Ayda yerdəkindən fərqli nə olacaq?

A: kütlə

B: çəki

C: həm 1, həm də 2

D: yuxarıdakıların heç biri

-------------------------------------

15. S: Kütləni əldə etmək üçün kütləni nəyə görə artırırsınız?

A: cazibə qüvvəsi

B: sürətlənmə

C: sıxlıq

D: enerji

-------------------------------------

16. S: Kütləniz 40 kq-dırsa, yer üzündə çəkiniz nə qədərdir?

A: 298

B: 376

C: 392

D: 462

-------------------------------------

17. S: Ayın cazibə qüvvəsi 1/6 (9,8 m / s2-dir), Ayda 115 N ağırlığında olan bir cismin kütləsi nə qədərdir?

A: 30.2

B: 70.4

C: 74.9

D: 89

-------------------------------------

18. S: Normal qüvvə aşağıdakı obyektlərə təsir edir:

A: Cazibə quyusundadır

B: vakumdadır

C: havada

D: Bir səthə toxunur

-------------------------------------

19. S: 50 kq-lıq itə təsir edən normal qüvvə nədir?

A: 440 N

B: 490 N

C: 540 N

D: 570 N

-------------------------------------

20. S: Hərəkət-reaksiya səbəbiylə təmasda olan iki obyekt arasında təsir edən qüvvə nədir?

A: Net Force

B: Sürtünmə Gücü

C: Rebound Force

D: Çəki Gücü

-------------------------------------

21. S: F (f) = uF (n) tənliyində F (f) sürtünmə qüvvəsi, F (n) isə normal qüvvədir

A: sürtünmə əmsalı

B: kütlə

C: çəki

D: cazibə qüvvəsi

-------------------------------------

22. S: 150 qramlıq bir kitabı u = 0,2 olan bir yerə atarsan, sürtünmə qüvvəsi nə qədərdir?

A: .16 N

B: .29 N

C: .36 N

D: .54 N

-------------------------------------

23. S: Cismə sabit sürətlə təsir edən xalis qüvvə nə qədərdir?

A: 0 N

B: 1 N

C: 10 N

D: 100 N

-------------------------------------

24. S: İstirahətdə 400 q cismə davamlı olaraq 7 N xalis qüvvə tətbiq olunurdusa, sürətini 80 m / s-ə qaldırmaq nə qədər vaxt aparacaq?

A: 0 s

B: 2.23 s

C: 3.47 s

D: 4.57 s

-------------------------------------

25. S: u = 0,3 olduğu yerdə dayanan 1 kq qutuya 5N qüvvə ilə basarsanız, qutu hərəkət edəcəkmi?

A: Bəli

B: Xeyr

-------------------------------------

Üçün buraya vurun Fizika Qüvvələri suallarına cavablar