Sabah Üçün Ulduz Falı

Fizika Sürət və Sürətləndirmə

Fizika sürəti

Üçün buraya vurun Fizika sürəti suallarına cavablar


1. S: Bir avtomobil 80 km cənuba doğru hərəkət etdi. Yer dəyişdirməsi nədir?

A: 20 km cənub

B: 50 km Şərq

C: 80 km cənub


D: 160 km şimal

-------------------------------------


2. S: Bir avtomobil 60 km şərqə və 90 km qərbə doğru hərəkət etdi. Məsafə nədir?

A: 30 km


B: 60 km

C: 90 km

D: 150 km

-------------------------------------


3. S: Bir avtomobil 60 km şərqə və 90 km qərbə doğru hərəkət etdi. Yer dəyişdirmə nədir?

A: 30 km qərb

B: 60 km qərb

C: 30 km Şərq

D: 150 km

-------------------------------------

4. S: Yer dəyişməsini nəyə bölməklə orta sürət hesablamaq olar?

A: vaxt

B: məsafə

C: kütlə

D: sıxlıq

-------------------------------------

5. S: 3 saatda 60 km hərəkət edən avtomobilin orta sürəti nə qədərdir?

A: 10 km / s

B: 20 ​​km / saat

C: 30 km / s

D: 60 km / saat

-------------------------------------

6. S: 2 saat ərzində 40 km Şərq və 80 km Qərb istiqamətində hərəkət edən bir avtomobilin orta sürəti nə qədərdir?

A: 5 km / s

B: 10 km / saat

C: 15 km / s

D: 20 km / saat

-------------------------------------

7. S: Bir avtomobil 25 dəqiqədə 12 m / s sürətlə nə qədər gedəcək?

A: 10 km

B: 14 km

C: 18 km

D: 24 km

-------------------------------------

8. S: Bir avtomobil 2 saat ərzində 20 m / s sürətlə nə qədər gedəcək?

A: 144 km

B: 158 km

C: 168 km

D: 234 km

-------------------------------------

9. S: A avtomobili 40 km / saat, B avtomobili isə əks istiqamətdə 10 km / saatdırsa, A avtomobilinin B avtomobilinə nisbətən sürəti nə qədərdir?

A: 10 km / s

B: 20 ​​km / saat

C: 40 km / s

D: 50 km / saat

-------------------------------------

10. S: Əgər siz daimi 8 km / saat sürətlə gedirsinizsə və bir avtomobil arxadan 30 km / saat sürətlə yanınızdan keçib gedirsə, sizin nəzərinizə görə avtomobilin sürəti nə qədərdir?

A: 22 km / s

B: 30 km / saat

C: 38 km / s

D: 40 km / saat

-------------------------------------

11. S: Əgər A avtomobili 70 km / saat sürətdədirsə və B avtomobili eyni istiqamətdə 50 km / s-dirsə, A avtomobilinin B avtomobilinə nisbətən sürəti nə qədərdir?

A: 10 km / s

B: 20 ​​km / saat

C: 30 km / s

D: 40 km / saat

-------------------------------------

12. S: Bir avtomobil 12 km şimalda, 19 km şərqdə və 12 km cənubda hərəkət edirsə, onun yerdəyişməsi nə qədərdir?

A: 12 km

B: 19 km

C: 31 km

D: 43 km

-------------------------------------

13. S: Sürətlənmə nəyin dəyişməsinin ölçüsüdür?

A: sıxlıq

B: hərəkət

C: sürət

D: kütlə

-------------------------------------

14. S: Orta sürətləndirmə hesablanır:

A: kütlənin ayırdığı sürət dəyişikliyi

B: Keçən zamanla ayrılan kütləvi dəyişiklik

C: sürət dəyişikliyi keçən müddətə aiddir

D: cazibə qüvvəsi ilə sürət dəyişikliyi

-------------------------------------

15. S: Bir avtomobil 3 saniyədə 3 m / s-dən 12 m / s-ə qədər sürətlənirsə, avtomobilin orta sürətlənməsi nə qədərdir?

A: 1 m / s2

B: 2 m / s2

C: 3 m / s2

D: 4 m / s2

-------------------------------------

16. S: Sürət 3 m / s2 olsaydı, bir cismin istirahətdən 15 m / s-ə qədər sürətlənməsi nə qədər vaxt aparır?

A: 2 s

B: 4 s

C: 5 s

D: 15 s

-------------------------------------

17. S: Evinizdən çıxarkən 10 km / s sürətlə qaçmağa başladınız və 30 dəqiqə sonra məktəbə gəldiniz. Orta sürətinizin 30 km / h2 olduğunu fərz etsək, gəldiyiniz zaman nə qədər sürərdiniz?

A: 15 km / s

B: 20 ​​km / saat

C: 25 km / s

D: 30 km / saat

-------------------------------------

18. S: Cazibə qüvvəsi sayəsində sürətlənmə hansı simvolla təmsil olunur?

B: g

C: t

D: s

-------------------------------------

19. S: g nədir?

A: 9,8 m / s2

B: 10.7 m / s2

C: 12.6 m / s2

D: 98 m / s2

-------------------------------------

20. S: 29.4m hündürlüyündə bir ağacdan düşən bir alma yerə nə qədər dəyəcək?

A: 1.56 s

B: 2.04 s

C: 2.45 s

D: 3.72 s

-------------------------------------

21. S: Sürət 5 m / s2 olduqda avtomobilin sürətini 10 m / s-dən 25 m / s-ə dəyişdirməsi nə qədər vaxt aparır?

A: 2 s

B: 3 s

C: 4 s

D: 5 s

-------------------------------------

22. S: Bir avtomobilin istirahətdən başlayaraq davamlı 4 m / s2 sürətlənməsi varsa, 5 saniyədən sonra nə qədər sürətlə gedir?

A: 20 m / s2

B: 24 m / s2

C: 30 m / s2

D: 40 m / s2

-------------------------------------

23. S: Bir avtomobilin istirahətdən başlayaraq davamlı 4 m / s2 sürətlənməsi varsa, 5 saniyədən sonra nə qədər yol qət edib?

A: 50 m

B: 60 m

C: 70 m

D: 80 m

-------------------------------------

24. S: Bir avtomobilin istirahətdən başlayaraq 4 m / s2 sabit bir sürətlənməsi varsa, 40 m / s sürətə çatana qədər nə qədər yol qət edib?

A: 50 m

B: 100 m

C: 200 m

D: 400 m

-------------------------------------

25. S: Bir avtomobil 20 km / saat sürətdədir. Avtomobil davamlı sürətdə 3 saatda 120 km yol qət edibsə, onun son sürəti nə qədərdir?

A: 50 km / s

B: 60 km / saat

C: 70 km / s

D: 80 km / saat

-------------------------------------

26. S: Düşən cismin başlanğıc sürəti 10 m / s olarsa, nə qədər 108 m / s-yə çatacaq?

A: 6 s

B: 8 s

C: 10 s

D: 12 s

-------------------------------------

27. S: Bir alma 100m ağacdan düşərsə, onun son sürəti nə qədərdir?

A: 43.4 m / s

B: 44.3 m / s

C: 45.7 m / s

D: 46.4 m / s

-------------------------------------

28. S: Başlanğıc sürəti 5 m / s olan və sonra 10 saniyə ərzində 2 m / s2 sürətlənmiş avtomobilin yerdəyişməsi nədir?

A: 150 m

B: 175 m

C: 200 m

D: 250 m

-------------------------------------

29. S: İstirahətdən 10 m / s2 sürətlənmiş və 180 m yol qət edən avtomobilin son sürəti nə qədərdir?

A: 30 m / s

B: 40 m / s

C: 50 m / s

D: 60 m / s

-------------------------------------

30. S: Bir avtomobil 10 saniyədə 5 m / s-dən 25 m / s-ə qədər sürətlənibsə, nə qədər gedəcək?

A: 100 m

B: 150 m

C: 200 m

D: 250 m

-------------------------------------

Üçün buraya vurun Fizika sürəti suallarına cavablar